Privacyverklaring

Wie en wat is Privly?

Privly is een bedrijf dat privacydiensten levert aan bibliotheekorganisaties. De eigenaar en enige werknemer is Koen Baaij.

Deze website

Privly respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Privly verzamelt geen persoonlijke gegevens via deze website. Op deze website kun je je contactgegevens achterlaten. Deze gegevens verwerkt Privly dan om met jou in contact te komen en te reageren op je bericht.

Als Privly een opdracht voor je uitvoert is het onderstaande van toepassing.

Wat verwerkt Privly nog meer?

De persoonsgegevens die Privly mogelijk verwerkt zijn:

 • Gegevens zoals je naam, het bedrijf waar je werkt en je functie,
 • Contactgegevens zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres,
 • Financiële informatie, zoals het bankrekeningnummer van de organisatie waar je werkt, en
 • Alle overige persoonsgegevens die Privly van of over jou krijgt en die Privly gebruikt voor de hieronder genoemde doelen.

Doelen

Om een goede dienstverlening en samenwerking te bieden zijn in alle gevallen persoonsgegevens nodig. Privly verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor de dienstverlening: Privly verwerkt alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering, afronding en facturatie van de opdracht.
 • Voor het nakomen van wettelijke verplichtingen en geldende regelgeving. Denk daarbij aan controle van gegevens, administratieve vereisten of wettelijke bewaartermijnen.

Gronden

Privly verwerkt je persoonsgegevens alleen wanneer daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een of meer van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Met je toestemming
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Vanuit een gerechtvaardigd belang

Met wie deelt Privly?

Het kan nodig zijn dat Privly je persoonsgegevens deelt met derde partijen. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen:

 • Om diensten te kunnen verlenen namens jou deelt Privly je gegevens, bijvoorbeeld bij het doen van een melding bij de Autoriteit Persoonsgevens.
 • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, deelt Privly, wanneer het echt nodig is, je gegevens met daartoe gerechtigde (overheids)instanties.

Deze derden zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking en beveiliging van die gegevens, en voor de naleving van de AVG.

Daarnaast deelt Privly gegevens met externe leveranciers (verwerkers) die Privly inschakelt voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring, zoals ICT-leveranciers of het e-mail/hostingbedrijf.

Als een derde je persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Privly, dan komt Privly met die partij een verwerkersovereenkomst overeen die voldoet aan de eisen van de AVG.

Hoe lang bewaart Privly je gegevens?

Privly bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld werden.

Dit betekent in de praktijk dat de gegevens na beëindiging van de opdracht verwijderd worden, tenzij sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels.

Veiligheid

Privly heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongewenste verwijdering en ongeoorloofde wijziging van je persoonsgegevens tegen te gaan.

Als je vragen hebt over de beveiliging van je persoonsgegevens of als je misbruik ervan vermoedt, neem dan contact met Privly op via koen@privly.nl.

Rechten en verzoeken

Je kunt aan Privly vragen je gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Bijvoorbeeld wanneer de gegevens volgens jou onjuist zijn, de verwerking ervan niet relevant is, of in strijd is met de wet. Ook kun je vragen voorlopig te stoppen met het verwerken van je gegevens en ze niet weg te gooien, omdat je ze later nodig hebt voor bijvoorbeeld een rechtszaak. Wil je hiervan gebruikmaken? Laat het dan weten via koen@privly.nl.

Als je het handig vindt om de gegevens die Privly van je verzameld heeft mee te nemen naar een andere organisatie, dan kan dat. Een e-mailtje aan koen@privly.nl volstaat.

Je kunt verzoeken om inzage te krijgen in de gegevens die Privly van je verzameld heeft. Stuur hiervoor een mail aan koen@privly.nl.

Op bovenstaande verzoeken reageert Privly zo snel mogelijk, maar in principe binnen vier weken.

Je kunt een klacht indienen bij de toezichthouder als je er met mij Privly uitkomt. De toezichthouder op de privacywetgeving voor Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact en wijzigingen

Als je meer wil weten of een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Privly, dan kunt je contact met me opnemen via: koen@privly.nl.


Omdat Privly deze verklaring van tijd tot tijd kan aanpassen is het verstandig om deze pagina regelmatig te bekijken zodat je op de hoogte blijft van de wijzigingen.
Als deze privacyverklaring ingrijpend verandert dan publiceert Privly dat ook via een duidelijk bericht op onze website.